Curriculum vitae Europass


 

Informatii personale

 

Nume/Prenume

 

FRAICO LUDOVIC

Adresa

 

Str. Horia Agarici, nr.1, bl. 23A, sc. B, ap. 39, Constanța, cod 900489, România

Telefon

 

0341/800.133

Mobil: 0766424342; 0731 335 658

E-mail

 

ludof64@yahoo.com, luigi.fraico@creps.ro

 

Cetatenia

 

Română

 

Data nasterii

 

23.12.1964

 

 Sex

 

M

 

                Aria ocupationala                 Director executiv         

 

 

Experienta profesionala

 

Perioda

 

Martie 2011-prezent

Functia sau postul ocupat

 

Director executiv

Principalele activitati si responsabilitati

 

-          Coordonarea activitatilor de formare si management de proiect

-          Reprezentarea asociatiei in legatura cu tertii

-          Coordonarea activitatlor administrative din cadrul asociatiei

Numele si adresa angajatorului

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

 

CREPS Constanta

Servicii educationale si psiho-sociale

 

 

 

Perioda

 

2009-prezent

Functia sau postul ocupat

 

Cadru didactic asociat

Principalele activitati si responsabilitati

 

-          Sustinerea cursurilor si seminariilor pentru studenti

-          Participarea le realizarea materialelor didactice

-          Realizarea materialelor didactice pentru cursul postuniversitar in domeniul asistentei sociale

-          Lector in cadrul cursului postuniversitar in domeniul asistentei sociale.

Numele si adresa angajatorului

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

 

Universitatea „Ovidius”, Facultatea de Psihologie si Stiintele educatiei

Servicii educationale, pedagogice si de training

 

 

 

Perioada

 

2004-prezent

Functia sau postul ocupat

 

Director dezvoltare

Principalele activitati si responsabilitati

 

-          Coordonarea activitatilor de management organizational, strangere de fonduri si PR, scrierea propunerilor de finantare, coordonarea si managementul proiectelor derulate din fonduri europene, formator in educatia adultilor, consilierea si evaluarea parintilor adoptatori

 

26.09.2006 – 1.09.2007

Consultant si manager proiect

-           Evaluarea nevoilor de instruire a personalului fundației,

-          Planificarea si organizarea activităților de instruire a personalului,

-          Coordonarea activitătilor de management al voluntarilor,

-          Coordonarea activitatii de PR,

-          Realizarea planurilor de dezvoltare strategica a fundatiei.

 

 

1.09.2007 – 1 septembrie 2010

Consultant si manager proiect

-           Evaluarea nevoilor de instruire a personalului fundației,

-          Planificarea si organizarea activităților de instruire a personalului,

-          Coordonarea activitătilor de management al voluntarilor,

-          Coordonarea activitatii de PR,

-          Realizarea planurilor de dezvoltare strategica a fundatiei.

 

01.11.2008 – 31.10.2010

Manager Regional Proiect POSDRU

-          Asigura managementul general al proiectului in regiunea de Dezvoltare Sud-Est,

-          Realizare studiu și raport de specialitate privind evoluția demografică și invatarea pe tot parcursul vietii în regiunea de Dezvoltare Sud – Est,

-          Realizarea si implementarea planului de perfectionare a asistentilor sociali nivel mediu din Regiunile de Dezvoltare Sud – Est, Nord – Est și Centru,

-          Realizarea studiilor socioogice privind impactul perfectionarii asistentilor sociali nivel mediu asupra calității serviciilor sociale,

-          Realizarea rapoartelor de specialitate de analiză, progres si de impact.

 

01.10.2010 – 31.06.2011

Manager proiect – Coordonator educational nivel national

-          Realizare studii si cercetari privind evolutia demografica a populatiei scolare

-          Asigurarea managementului educational al proiectului la nivel national

-          Realizarea evaluarii si monitorizarii activitatilor cadrelor didactice si a specialistilor educationali

-          Realizarea rapoartelor de specialitate

Numele si adresa angajatorului

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

 

Holt Romania – Fundatia de Consultanta si servicii Sociale pentru Copii si Familii

Servicii sociale pentru copii si familii

 

Perioda

 

2005 - prezent

Functia sau postul ocupat

 

Presedinte

Principalele activitati si responsabilitati

 

-          Asigurarea managementului general al asociatiei, managementul proiectelor in derulare, formator in educatia adultilor, reprezentarea organizatiei in fata institutiilor guvernamentale si neguvernamentale, a mass-mediei , la evenimente in domeniu national si international

Numele si adresa angajatorului

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

 

Asociatia Psihologilor si Psihopedagogilor PROCIVITAS, Str. Horia Agarici nr. 1, bl. 23 A, ap. 39 Constața

Servicii de psihologie, psihopedagogie, logopedie, asistență socială

 

 

Perioda

 

2008-prezent

 

Functia sau postul ocupat

 

Consultant

 

Principalele activitati si responsabilitati

 

Elaborarea de strategii de dezvoltare locala durabila – participarea in calitate de consultant in domeniile asistenta, incluziune sociala, cultura si invatamant, in echipa de proiect care a elaborat strategiile de dezvoltare locala durabila pentru Municipiul Sebes, Municipiul Lugoj, Comuna Pardosi judetul Buzau, Comuna Paulesti judetul Vrancea.

Principalele activitati: elaborarea profilului critic al comunitatii, elaborarea analizei SWOT, cu analiza critica a domeniilor asistenta si incluziune sociala, cultura, invatamant, in vederea elaborarii viziunilor strategice, a planurilor strategice precum si a proiectelor prioritare pentru perioada vizata.

 

Numele si adresa angajatorului

 

Global Services Group SRL Bucuresti

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

 

Consultanta de afaceri si management

 

 

Perioda

 

2005-prezent

 

Functia sau postul ocupat

 

Director

 

Principalele activitati si responsabilitati

 

-          Asigurarea managementului general al revistei „Stiinta Sufletului”.

Numele si adresa angajatorului

 

Asociatia Psihologilor si Psihopedagogilor PROCIVITAS, Str. Horia Agarici nr. 1, bl. 23 A, ap. 39 Constața

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

 

Activitati editoriale

                               

Perioda

 

2002-2004

Functia sau postul ocupat

 

Psihopedagog, Psiholog, Coordonator proiect

 

Principalele activitati si responsabilitati

 

-          Informare, consiliere, manegentul proiectelor, formarea adultilor

       

Numele si adresa angajatorului

 

Asociatia Romana Anti SIDA, Filiala Constanta

Sectorul de activitate

 

Servicii sociale pentru persoanele infectate/afectate HIV/SIDA

               

Perioda

 

1998-2002

Functia sau postul ocupat

 

Sef compartiment investigatii psiho-sociale

Principalele activitati si responsabilitati

 

-          Evaluare, monitorizare, investigare psihosociala, formarea adultilor

-          Studii, cercetari, rapoarte de specialitate

Numele si adresa angajatorului

 

Flota maritima, Constanța

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

 

Servicii psiho-sociale

 

Perioda

 

1990-2002

Functia sau postul ocupat

 

Sef compartiment resurse umane

Principalele activitati si responsabilitati

 

- managementul resurselor umane

Numele si adresa angajatorului

 

Unitate militara de marina, Mangalia

 

Perioda

 

1988-1990

Functia sau postul ocupat

 

Functie tehnica

Principalele activitati si responsabilitati

 

-          Activitati tehnice

Numele si adresa angajatorului

 

Unitate militara de marina, Mangalia

 

 

Educatie si formare

 

Perioda

 

Noiembrie – Decembrie 2011

Calificarea / diploma obtinuta

 

NLP Practicioner

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

-          Programare Neuro Lingvistica

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

Mind Evolution

 

 

 

Perioda

 

2010

Calificarea / diploma obtinuta

 

Manager proiect, acreditat CNFPA

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

-          Managementul proiectelor

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

Minerva Company, Constanta

 

Perioda

 

2006-2007

Calificarea / diploma obtinuta

 

Master în Administratie si guvernare

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

-          Administratie si guvernare, comunicare organizationala, management strategic

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

Facultatea de Drept si Administratie publica, Universitatea „Ovidius”, Constanta

 

 

 

 

Perioda

 

 

2006

Calificarea / diploma obtinuta

 

Formator acreditat CNFPA

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

-          Formarea adultilor

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

Asociatia de Integrare Europeana „REPERE”

 

Perioada

 

 

2006 , 3 module

Calificarea / diploma obtinuta

 

Specialist strangere de fonduri

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

Fundraising si Relatii Publice, Cont Curent in Comunitate

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

ARC  Cluj

 

 

Perioda

 

2005

Calificarea / diploma obtinuta

 

Specialist marketing, promovare, resurse umane, comunicare si management strategic

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

- marketing, publicitate, resurse umane, management

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

Academia Britanica de Afaceri si Comunicare

 

Perioda

 

 

 

2005

Calificarea / diploma obtinuta

 

Art-terapie

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

- Art-terapie, mediere artistica

 

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

Asociatia „Concept”, Institutul INECAT Paris, Franta, Es.Te.R. Madrid, Spania si As.Multiculturale Roma Porto Franco Italia

 

 

Perioda

 

2005

Calificarea / diploma obtinuta

 

Psihodiagnostic

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

- psihodiagnostic, metoda comprehensiva Exner

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

„Ardis” Consulting

Perioda

 

2004

Calificarea / diploma obtinuta

 

Promotor European

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

-          Romania si Uniunea Europeana

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

FDSC Bucuresti

 

Perioda

 

2003 - 2004

Calificarea / diploma obtinuta

 

Certificat absolvire – Modul psihopedagogic

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

-          Psihologie/pedagogie

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

Universitatea „Ovidius”Constanta, Facultatea de Psihologie

Departamentul pentru pregatirea Personalului Didactic

 

 

 

Perioda

 

1998-2003

Calificarea / diploma obtinuta

 

Sociopsihopedagog

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

-          Psihologie

-          Psihopedagogie

-          Sociologie, Asistenta sociala

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

Universitatea „Ovidius” Constanța, Facultatea de Psihologie

 

 

Perioda

 

2003

Calificarea / diploma obtinuta

 

                        Consultant în afaceri și management

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

                        - afaceri și management, dezvoltare organizationala

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

SC Audit SRL

 

 

Perioda

 

 

1984 - 1988

Calificarea / diploma obtinuta

 

                        Ofiter marina comanda

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

                        - Navigatie, comanda navala

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

Institutul de Marina „Mircea cel Batran” Constanta, Facultatea de Navigatie

 

 

 

  Aptitudini si competente personale

 

Limba materna

 

romana

 


 Limbi straine cunoscute

 

Autoevaluare

 

Comprehensiune

Vorbit

Scris

 Nivel european (*)

 

Abilitati de ascultare

Abilitati de citire

Interactiune

Exprimare

 

 

Limba engleză

 

 

De baza

 

De baza

 

De bază

 

De bază

 

De bază

Limba franceză

 

 

De bază

 

De bază

 

De bază

 

De bază

 

De bază

Limba rusa

 

 

Bine

 

Bine

 

Bine

 

Bine

 

Bine

Limba maghiara

 

 

Bine

 

Bine

 

Bine

 

Bine

 

Bine

 

(*) Cadrului european de referință pentru limbi

 

Competente si abilitati sociale

 

-          capacitatea de a lucra în echipă

-          capacitate adaptativă

-          persuasiv,  empatic

 

Competente si aptitudini organizatorice

 

-          spirit organizatoric, creativ, initiativa, om de echipa

-          capacitate de autocontrol si autoperfectionare

-          organizat, centrat pe sarcină

-          dinamism și seriozitate

-          abilitate de comunicare

 

Competente si cunostinte de utilizare a calculatorului

 

- operare calculator  Microsoft Office:  Word, Excel, Power Point,

                                Internet Explorer

 

Alte competente si aptitudini

 

-          spirit de observație

-          simț psihologic

-          gândire flexibilă

-          aptitudinea da a acumula rapid noi cunoștițe

 

Permis de conducere

 

Categoria B din anul 1995

 

Informatii suplimentare

 

-          articole publicate în reviste de specialitate

-          managementul a peste 20 proiecte cu finantara nationala si internationala

-          oraginazarea, sustinerea, monitorizarea si evaluarea a peste 30 de cursuri pentru educatia adultilor

-          proiectarea si livrarea programelor de formare.

Publicatii si cercetari:

-          Adoptia – Implinirea unui vis prin iubire, Iasi, 2005 (coautor),

-          Educatia parentala – Cum sa devenim parinti mai buni, Constanta, 2007 (coautor),

-          Ghid informativ privind asistenta sociala comunitara, Constanta, 2008 (coautor),

-          Ghid de bune practici in asistenta sociala comunitara, Constanta, 2010 (autor),

-          Nevoile și oferta de servicii sociale pentru persoanele infectate/afectate HIV/SIDA din Municipiul Medgidia – Studiu sociologic, Coordonator,

-          Raport de specialitate: Educatia parentala factor determinant al contractului tripartit: Scoala – copil – parinte, studiu realizat la nivel national, Manager proiect,

-          Raport de specialitate: Diversitatea etnica si dialogul intercultural in Romania, Studiu realizat la nivel national, Manager proiect.