CURRICULUM VITAE


 

Informatii personale

 

Nume/Prenume

 

FRAICO MIRELA

Adresa

 

Str. Horia Agarici nr.1, Bl.23A, Sc.B, Ap.39, Constanța, cod 900489, România

Telefon

 

0341/800133

Mobil: 0766694702,

E-mail

 

mirela_fraico@yahoo.com, mirelafraico@creps.ro

 

Cetatenia

 

Română

 

Data nasterii

 

15.12.1967

 

 Sex

 

Feminin

 

Domeniul de interes:                          Presedinte

 

 

Experienta profesionala

 

Perioda

 

Martie 2011 – prezent

Functia sau postul ocupat

 

Presedinte

Principalele activitati si responsabilitati

 

Asigurarea managementului general al asociatiei, managementul proiectelor in derulare, formator in educatia adultilor, reprezentarea organizatiei in fata institutiilor guvernamentale si neguvernamentale, a mass-mediei , la evenimente in domeniu national si international

Numele si adresa angajatorului

 

CREPS Constanta

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

 

Sector neguvernamental

 

 

 

 

 

 

Perioda

 

01.01.2010 – prezent

Functia sau postul ocupat

 

Responsabil financiar

Principalele activitati si responsabilitati

 

Asigurarea managementului financiar

Numele si adresa angajatorului

 

Asociatia Psihologilor si Psihopedagogilor PROCIVITAS, Constanta

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

 

Sector neguvernamental

 

Perioda

 

30.05.2010 – prezent

Functia sau postul ocupat

 

Consilier expert Achizitii Publice si Planificare bugetara si Marketing

Principalele activitati si responsabilitati

 

-          estimarea si fundamentarea preturilor ca baza a fondurilor solicitate pentru derularea procedurilor de achizitie publica

-          actualizarea bazei de date cuprinzand contractele incheiate.

-          întocmirea documentelor necesare derulării procedurilor de achiziție publică;

-          participarea la ședințele de deschidere, negociere si evaluare  a ofertelor în cadrul comisiilor de evaluare si negociere.

Numele si adresa angajatorului

 

U.M. 02022 Constanța, str. Fulgerului nr. 99

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

 

Aparare

 

 

Perioda

 

2002 – 30.05.2010

Functia sau postul ocupat

 

Consilier expert Achizitii publice

Principalele activitati si responsabilitati

 

-          întocmirea documentelor necesare derulării procedurilor de achiziție publică;

-          participarea la ședințele de deschidere evaluare si negociere a ofertelor în cadrul comisiilor de evaluare

Numele si adresa angajatorului

 

U.M. 02022 Constanța, str. Fulgerului nr. 99

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

 

Aparare

 

 

 

 

 

Perioda

 

1995 – 2002

Functia sau postul ocupat

 

Inginer metrolog autorizat

Principalele activitati si responsabilitati

 

-          verificarea si etalonarea aparatelor de măsură și control

-          eliberarea certificatelor metrologice

Numele si adresa angajatorului

 

U.M. 02132, Incinta Port Militar Mangalia

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

 

Apărare

 

Perioda

 

1994-1995

Functia sau postul ocupat

 

Profesor

Principalele activitati si responsabilitati

 

-          respectarea programei școlare

-          pregătirea elevilor pentru olimpiade

-          organizarea activităților extrașcolare

Numele si adresa angajatorului

 

Școala generală nr.2, Mangalia

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

 

Învățământ gimnazial

                       

Perioda

 

1992-1994

Functia sau postul ocupat

 

Inginer profesor

 

Principalele activitati si responsabilitati

 

-     respectarea programei școlare

-          pregătirea elevilor pentru olimpiade

-          consilierea elevilor la clasa unde eram dirigintă

        -     organizarea activităților extrașcolare     

Numele si adresa angajatorului

 

Grup Școlar Industrial nr.1, Mangalia

Sectorul de activitate

 

Învățământ liceal

           

Perioda

 

1991-1992

Functia sau postul ocupat

 

Inginer profesor

 

Principalele activitati si responsabilitati

 

-     respectarea programei școlare

-          pregătirea elevilor pentru olimpiade

-          consilierea elevilor la clasa unde eram dirigintă

        -     organizarea activităților extrașcolare     

Numele si adresa angajatorului

 

Liceul Teoretic Traian, Constanta

Sectorul de activitate

 

Învățământ liceal

 

 

Educatie si formare

 

Perioda

 

09.05.2011 – 10.06.2011

Calificarea / diploma obtinuta

 

Inspector resurse umane –

Certificat de absolvire/calificare - autorizat CNFPA

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

Codul Muncii - Gestionarea resurselor umane în relație directă cu procesele de recrutare, angajare, derulare și încetare a raporturilor de muncă cu salariații. 

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

DODO INTERNATIONAL SRL

 

Perioda

 

15.10.2009 – 26.02.2010

Calificarea / diploma obtinuta

 

Contabil – Certificat de absolvire acreditat de Ministerul Muncii Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației Cercetării și Inovării

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

Contabilitate Generală

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

ATP – CFP Constanța

 

Perioda

 

Iunie 2009

Calificarea / diploma obtinuta

 

Diplomă de participare

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

Programul de Dezvoltare Managerială pentru Femeile Întreprinzător

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

Agenția pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii

 

Perioda

 

22-26.04.2009

Calificarea / diploma obtinuta

 

Certificat de participare

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

Scriere de proiecte în context tineret în acțiune

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

Autoritatea Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale

 

Perioda

 

02.-14.02.2009

Calificarea / diploma obtinuta

 

Curs – Informatizarea Managementului Proiectelor

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

Utilizare Microsoft Project

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

Academia Tehnica Militara

 

 

Perioda

 

13 – 14 martie 2008

Calificarea / diploma obtinuta

 

Curs – cunoasterea mecanismelor achizitiilor publice de catre ONG-uri si jurnalisti

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

Legislatia in domeniul achizitiilor publice

Specificul achizitiilor publice in ONG-uri

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

CENTRAS

ASAPRO

 

Perioda

 

26.10-15.12.2007

Calificarea / diploma obtinuta

 

FORMATOR / Certificat de absolvire acreditat CNFPA

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

Pregatirea formarii: particularitatile formatorului si ale procesului de formare

Efectuarea formarii: procesul de invatare la adulti, instrumente moderne de formare

Evaluarea cursantilor: calitatea evaluarii, model FQM

Revizuirea si promovarea programului de instruire: managementul si marketingul formarii.

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

Fundatia de consultanta si servicii sociale pentru copii si familii HOLT ROMANIA

 

Perioda

 

18-24.06.2007

Calificarea / diploma obtinuta

 

 EXPERT ACHIZITII PUBLICE/Certificat de absolvire acreditat CNFPA

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

Studierea si insusirea cunostintelor privind legislatiia aplicabila in domeniul achizitiilor publice

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

S.C. GAM PRO EXPERT S.R.L.

 

 

Perioda

 

27.06.-27.07.2005

Calificarea / diploma obtinuta

 

Absolvire curs de Marketing General

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

-          noțiunea de marketing

-          evoluția marketingului

-          concepte primare în marketing

-          concepte fundamentale în marketing

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

Academia Britanică de Afaceri și Comunicare

 

 

 

Perioda

 

15.08. – 15.09. 2005

Calificarea / diploma obtinuta

 

Absolvire curs: Societăți, contracte și operațiuni comerciale

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

-          elemente constitutive ale societăților comerciale

-          contracte comerciale

-          operațiuni comerciale

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

Academia Britanică de Afaceri și Comunicare

 

 

Perioda

 

04.-22.10 -1999

Calificarea / diploma obtinuta

 

Utilizator sisteme de operare „UNIX”/Ceritificat de absolvire

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

- programare, operare sistem „UNIX”

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanța

 

 

Perioda

 

Decembrie 1998

Calificarea / diploma obtinuta

 

Utilizator microcalculatoare PC/AT/ Ceritificat de absolvire

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

- operare PC

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

Academia Navală Mircea cel Bătrân, Constanța

 

 

Perioda

 

1986-1991

Calificarea / diploma obtinuta

 

Diplomă de inginer în profil mecanic

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

-          tehnologia construcțiilor de mașini

-          automatizări flexibile

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Facultatea de Mecanică

Nivelul de clasificare a formei de invatamint / formare

 

Învățământ superior

 

 

  Aptitudini si competente personale

 

Limba materna

 

româna

 


 Limbi straine cunoscute

 

Autoevaluare

 

Comprehensiune

Vorbit

Scris

 Nivel european (*)

 

Abilitati de ascultare

Abilitati de citire

Interactiune

Exprimare

 

 

Limba engleză

 

 

Bine

 

Bine

 

Bine

 

Bine

 

Bine

Limba franceză

 

 

De bază

 

De bază

 

De bază

 

De bază

 

De bază

 

(*) Cadrului european de referință pentru limbi

 

Competente si abilitati sociale

 

-          capacitatea de a lucra în echipă

-          capacitate de adaptare

-          sensibilitate și empatie

 

Competente si aptitudini organizatorice

 

-          organizată, centrată pe sarcină

-          dinamism și seriozitate

-          abilitate de comunicare

 

Competente si cunostinte de utilizare a calculatorului

 

- Word, Excel, Power Point, Internet, Programe contabilitate

 

Alte competente si aptitudini

 

-          spirit de observație

-          gândire flexibilă

-          aptitudinea da a acumula rapid noi cunoștințe

 

Permis de conducere

 

Categoria B

 

Informatii suplimentare

 

-- am sustinut mai multe cursuri de informare in domeniul achizitiilor publice

- am participat la seminarii si simpozioane avand ca tematica managementul proiectelor, antreprenoriatul si managementul financiar al ONG-urilor.