INFORMAȚII PERSONALE               

 

Nume                                                     

Stefanica Miruna

Adresă   

Bd. Theodor Pallady nr 6, bloc A11, sc.c, ap. 102,  Sector 3, Bucuresti, Romania

 

Telefon     

021/348 37 61

Fax                                

021/348 00 12

E-mail                             

miruna.stefanica@gsgroup.ro

Naționalitate 

Romana

Data nașterii                      

11.11.1973

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ            

 

Perioada (de la - până la)

iunie 2002 - prezent

Numele și adresa angajatorului   

GLOBAL SERVICES GROUP SRL

Tipul activității sau sectorul de activitate

Managementul financiar al activitatii firmei

Funcția sau postul ocupat        

Director General & Partener Asociat

Principalele activități și      responsabilități                 

- urmarire indicatori economici si criteriilor de performanta

- identificarea masurilor de optimizare a activitatilor economice si financiare

- previzionare si urmarire cash flow

-  elaborarea bugetelor

- elaborarea strategiei de dezvoltare si a politicilor de client

-  elaborarea studiilor de piata

Coordonarea departamentului financiar contabil (activitatile specifice conform legislatiei in vigoare din Romania):

- supervizarea statelor de plata si a tuturor rapoartelor fiscale (declaratii privind varsamintele la buget, etc)

- supervizarea  intocmirii registrului de casa

- stabilirea si urmarirea documentelor financiare pentru furnizorii si clientii din fiecare contract

- supervizarea intocmirii bilantului, contului de profit si pierdere si a altor rapoarte lunarea

- intocmirea documentelor de plata pentru furnizori

- monitorizarea zilnica a conturilor bancare

- stabilirea si urmarirea garantiilor bancare necesare pentru proiectele in curs

- administrarea transferurilor de numerar

- previzionarea, validarea si urmarirea bugetelor la nivel de proiecte si la nivelul companiei

Perioada (de la - până la)

Septembrie 2009 – Decembrie 2009

Numele și adresa angajatorului   

GLOBAL SERVICES GROUP SRL

Tipul activității sau sectorul de activitate

Participarea, in calitate de Director Adjunct al echipei de proiect, la elaborarea strategiei de dezvoltare locala durabila a Municipiului Sebes, judetul Alba

Funcția sau postul ocupat

Director General & Partener Asociat

Principalele activități și      responsabilită

Responsabilitati in cadrul Proiectelor:

-       Coordonarea constituirii structurilor locale (grupuri de lucru, secretariat local) si moderarea discutiilor tematice ale grupului din domeniul “economie-turism”

-       Coordonarea elaborarii esantionului reprezentativ si a chestionarului aplicat in cadrul sondajului de opinie; centralizarea si interpretarea rezultatelor in domeniiile economic si turistic

-       elaborarea, pe baza discutiilor cu reprezentantii autoritatii contractante, a profilului comunitatii, elaborarea analizei SWOT in domeniile economic si turistic

-       elaborarea, in stransa colaborare cu reprezentantii comunitatilor locale beneficiare, a viziunilor strategice; detalierea directiilor de actiune si a portofoliului de proiecte prioritare in domeniile economic si turistic.

-       colaborarea in elaborarea profilului mediului de afaceri local

-       organizarea si coordonarea campaniilor de consultare publica in vederea validarii rezultatelor intermediare si a rezultatelor finale ale proiectelor

Perioada (de la - până la)       

Iulie 2009 – Decembrie 2009

Numele și adresa angajatorului   

GLOBAL SERVICES GROUP SRL

Tipul activității sau sectorul de activitate

Participarea, in calitate de Director al echipei de proiect, la elaborarea strategiei de dezvoltare durabila Municipiului Lugoj, judetul Timis

Funcția sau postul ocupat

Director General & Partener Asociat

Principalele activități și      responsabilită

Responsabilitati in cadrul Proiectelor:

-       Constituirea structurilor locale de lucru, formarea grupelor consultative de lucru in domeniile economic-turistic, social, urbanism, protectia mediului

-       Coordonarea sondajelor de opinie realizate in cadrul strategiei, in randul populatiei si agentilor economici, elaborarea esantioanelor reprezentative si a chestionarelor cu intrebari specifice; centralizarea si interpretarea rezultatelor, cu accent pe problematicile din domeniile economic si turistic.

-       elaborarea, pe baza discutiilor cu reprezentantii autoritatii contractante, a profilului comunitatilor locale

-       elaborarea analizei SWOT

-       elaborarea, in stransa colaborare cu reprezentantii comunitatilor locale beneficiare, a viziunilor strategice

-       organizarea si coordonarea campaniilor de consultare publica in vederea validarii rezultatelor intermediare si a rezultatelor finale ale proiectelor

Perioada (de la - până la)       

Iulie 2009 – Septembrie 2009

Numele și adresa angajatorului   

GLOBAL SERVICES GROUP SRL

Tipul activității sau sectorul de activitate                       

Coordonarea , in calitate de Director al echipei de proiect a organizarii sesiunilor de instruire, seminariilor si conferintelor in cadrul proiectului Phare RO 2006/018-147.01.03.01.01

Funcția sau postul ocupat

Director General & Partener Asociat

Principalele activități și      responsabilită

Organizarea sesiunilor de instruire, seminariilor si conferintelor in cadrul proiectului Phare RO 2006/018-147.01.03.01.01

Responsabilitati in cadrul proiectului

-       Participarea la laborarea conceptului si agendei

-       Coordonarea participantilor si a lectorilor

-       Coordonarea suportului logistic si administrativ al proiectului, cu identificarea celor mai bune solutii privind spatiul de organizare, acomodarea invitatilor si participantilor, acordarea de sprijin logistic participantilor si lectorilor

-       Colectarea feed-back-ului participantilor

Coordonarea activitatilor posteveniment: formularea strategiilor pe termen scurt in vederea imbunatatirii calitatii organizarii, actualizarea bazei de date cu contacte, elaborarea si prezentarea rapoartelor de eveniment, etc

Perioada (de la - până la)       

Iulie 2007 – Decembrie 2007

Numele și adresa angajatorului   

GLOBAL SERVICES GROUP SRL

Tipul activității sau sectorul de activitate                       

Coordonarea, in calitate de Director al echipei de proiect, a primei sesiuni din cele trei ateliere de lucru regionale cu tema “Tender Act – achizitii publice in contextul proiectelor finantate prin fonduri europene”.

Funcția sau postul ocupat        

Director General & Partener Asociat

Principalele activități și      responsabilități                  

Responsabilitati in cadrul proiectului

-       Elaborarea conceptului si agendei

-       Coordonarea activitatii de promovare a evenimentului

-       Identitificarea si atragerea partenerilor institutionali: FALR, AMR, AcoR

-       Invitarea expertilor si lectorilor din cadrul Ministerelor implicate in implementarea fondurilor structurale precum si a Autoritatilor de Management pe fiecare program operational si a Organismelor Intermediare -  MDLPL, ADR-uri, MMDD, OI Pos Mediu, MIRA, MEF, MADR, DADR, ANRMAP

-       Coordonarea echipei operative: lansarea invitatiilor, derularea campaniei de atragere de participanti,

-       Coordonarea suportului logistic si administrativ al proiectului, cu identificarea celor mai bune solutii privind spatiul de organizare, acomodarea invitatilor si participantilor, elaborarea si executarea materialelor promotionale

-       Moderarea evenimentului

Coordonarea activitatilor posteveniment: derularea corespondentei cu participanti si lectori in vederea obtinerii unui feedback privind organizarea, formularea strategiilor pe termen scurt in vederea imbunatatirii calitatii organizarii, actualizarea bazei de date cu contacte, elaborarea si prezentarea rapoartelor de eveniment, etc

Perioada (de la - până la)       

Aprilie 2008 – Decembrie  2008

Numele și adresa angajatorului   

GLOBAL SERVICES GROUP SRL

Tipul activității sau sectorul de activitate                       

Participarea, in calitate de Director al echipei de proiect, la elaborarea strategiei de dezvoltare durabila a comunitatilor din mediul rural:

§  Comuna Paulesti, Judetul Vrancea

§  Comuna Pardosi, Judetul Buzau

Funcția sau postul ocupat        

Director General & Partener Asociat 

Principalele activități și      responsabilități                 

Responsabilitati in cadrul proiectelor:

-       Constituirea structurilor locale (grupuri de lucru, secretariat local)

-       elaborarea, pe baza discutiilor cu reprezentantii autoritatii contractante si a sondajelor de opinie derulate in randul populatiei si mediului de afaceri, a profilului comunitatilor locale

-       elaborarea analizei SWOT

-       elaborarea, in stransa colaborare cu reprezentantii comunitatilor locale beneficiare, a viziunilor strategice, a directiilor de actiune si a portofoliului de proiecte prioritare in domeniile economic, turistic, urbanism si protectia mediului, social

-       organizarea si coordonarea campaniilor de consultare publica in vederea validarii rezultatelor intermediare si a rezultatelor finale ale proiectelor

Perioada (de la - până la)       

Februarie - Mai 2007

Numele și adresa angajatorului   

GLOBAL SERVICES GROUP SRL

Tipul activității sau sectorul de activitate                       

Organizarea, in calitate de Director al echipei de proiect, a celei de a doua editii a forumului national “Instrumente pentru o Guvernare mai Buna”, Forum National ce a adresat problematicile curente ale procesului de integrare europeana a Romaniei si a pus fata in fata, in cadrul unui dialog deschis, preocuparile structurilor locale, politica aplicata a structurilor centrale si formulele viabile de finantare ale finantatorilor. Eveniment organizat in parteneriat cu Federatia Autoritatilor Locale din Romania, Asociatia Municipiilor din Romania, Asociatia Comunelor din Romania.

Funcția sau postul ocupat        

Director General & Partener Asociat

Principalele activități și      responsabilități                 

Responsabilitati in cadrul proiectului

-       Elaborarea conceptului si agendei

-       Coordonarea activitatii de promovare a evenimentului

-       Identitificarea si atragerea partenerilor institutionali: FALR, AMR, AcoR

-       Identificarea si atragerea partenerilor din domeniul financiar bancar: BCR, BRD – GSG, Unicredit Tiriac Bank, Raiffeisen Bank, etc

-       Invitarea expertilor si lectorilor din cadrul Ministerelor implicate in implementarea fondurilor structurale precum si a Autoritatilor de Management pe fiecare program operational si a Organismelor Intermediare - MDLPL, ADR-uri, MMDD, OI Pos Mediu, MIRA, MEF, MADR, DADR, ANRMAP

-       Coordonarea echipei operative: lansarea invitatiilor, derularea campaniei de atragere de participanti,

-       Coordonarea suportului logistic si administrativ al proiectului, cu identificarea celor mai bune solutii privind spatiul de organizare, acomodarea invitatilor si participantilor, elaborarea si executarea materialelor promotionale

-       Moderarea evenimentului

Coordonarea activitatilor posteveniment: derularea corespondentei cu participantii si lectorii in vederea obtinereii unuii feed back privind organizarea, formularea strategiilor pe termen scurt in vederea imbunatatirii calitatii organizarii, actualizarea bazei de date cu contacte, elaborarea si prezentarea rapoartelor de eveniment, etc

Perioada (de la - până la)       

Februarie 2006 – Septembrie 2008

Numele și adresa angajatorului   

GLOBAL SERVICES GROUP SRL

Tipul activității sau sectorul de activitate                       

Organizarea, in calitate de Events Coordinator, a peste 20 de ateliere de lucru regionale cu tema “Fondurile Europene Postaderare”- cate trei sesiuni pentru fiecare regiune de dezvoltare.

Funcția sau postul ocupat        

Managing Director & Events Coordinator PROFINN

Principalele activități și      responsabilități                 

Responsabilitati in cadrul proiectului

-       Constituirea echipei de proiect prin atragerea de noi colaboratori

-       Elaborarea conceptului si agendei

-       Coordonarea activitatii de promovare a evenimentului, dezvoltarea planului media si urmarirea indeplinirii lui

-       Identitificarea si atragerea partenerilor institutionali: FALR, AMR, AcoR

-       Identificarea si atragerea partenerilor din domeniul financiar bancar: BCR, BRD – GSG, Unicredit Tiriac Bank, Raiffeisen Bank, etc

-       Invitarea expertilor si lectorilor din cadrul Ministerelor implicate in implementarea fondurilor structurale precum si a Autoritatilor de Management pe fiecare program operational si a Organismelor Intermediare: MDLPL, ADR-uri, MMDD, OI Pos Mediu, MIRA, MEF, MADR, DADR, ANRMAP

-       Coordonarea echipei operative: lansarea invitatiilor, derularea campaniei de atragere de participanti,

-       Coordonarea suportului logistic si administrativ al proiectului, cu identificarea celor mai bune solutii privind spatiul de organizare, acomodarea invitatilor si participantilor, elaborarea si executarea materialelor promotionale

-       Moderarea evenimentului

Coordonarea activitatilor posteveniment: derularea corespondentei cu participantii si lectorii in vederea obtinereii unuii feed back privind organizarea, formularea strategiilor pe termen scurt in vederea imbunatatirii calitatii organizarii, actualizarea bazei de date cu contacte, elaborarea si prezentarea rapoartelor de eveniment, etc

Perioada (de la - până la)       

Sep. 2006 – Dec.2007

Numele și adresa angajatorului   

GLOBAL SERVICES GROUP SRL

Tipul activității sau sectorul de activitate                       

Participarea, in calitate de Director Adjunct al echipei de proiect, la elaborarea strategiei de dezvoltare durabila a trei comunitati locale urbane din Moldova:

§  Statiunea turistica de interes national Targu Ocna

§  Municipiul Roman

§  Municipiul Moinesti

Funcția sau postul ocupat        

Director General & Partener Asociat  

Principalele activități și      responsabilități                 

Responsabilitati in cadrul Proiectelor:

-       Coordonarea constituirii structurilor locale (grupuri de lucru, secretariat local) si moderarea discutiilor tematice ale grupurile  din domeniile economic si turistic

-       Coordonarea elaborarii esantionului reprezentativ si a chestionarului aplicat in cadrul sondajului de opinie; centralizarea si interpretarea rezultatelor in domeniiile economic si turistic

-       elaborarea, pe baza discutiilor cu reprezentantii autoritatii contractante, a profilului comunitatii, elaborarea analizei SWOT in domeniile economic si turistic

-       elaborarea, in stransa colaborare cu reprezentantii comunitatilor locale beneficiare, a viziunilor strategice; detalierea directiilor de actiune si a portofoliului de proiecte prioritare in domeniile economic si turistic.

-       colaborarea in elaborarea profilului mediului de afaceri local

-       organizarea si coordonarea campaniilor de consultare publica in vederea validarii rezultatelor intermediare si a rezultatelor finale ale proiectelor

Perioada (de la - până la)       

Ian. 2005 – Dec. 2006

Numele și adresa angajatorului   

GLOBAL SERVICES GROUP SRL

Tipul activității sau sectorul de activitate                       

Organizarea si consolidarea in calitate de Events Coordinator, a Departamentului Evenimente Speciale PROFINN a carui principala activitate este constituita de organizarea de targuri si expozitii, seminarii, sesiuni de instruire, conferinte si congrese, mese rotunde si ateliere de lucru. 

Funcția sau postul ocupat         

Managing Director & Events Coordinator PROFINN

Principalele activități și      responsabilități                 

Evenimente organizate:

·         Iunie 2005 - PROFINN 2005 – targ national + conferinta -  pe teme de proiecte de finantare si idei de afaceri dedicat industriei alimentare, agriculturii ecologice si domeniilor conexe

·         Septembrie 2005 - Evitarea practicilor comerciale incorecte – conferinta dedicata atat companiilor private cat si autoritatilor publice locale.

·         Aprilie 2006 - Instrumente pentru o guvernare mai buna  -  Editia 1 - Forum National ce a adresat problematicile curente ale procesului de integrare europeana a Romaniei si va pune fata in fata, in cadrul unui dialog deschis, preocuparile structurilor locale, politica aplicata a structurilor centrale si formulele viabile de finantare ale finantatorilor.

·         Iunie 2006 – PROFINN 2006 – Editia a doua - targ national + conferinta -  pe teme de proiecte de finantare si idei de afaceri dedicat industriei alimentare, agriculturii ecologice si domeniilor conexe

·         Septembrie – Noiembre 2006 – Forumul National “Cum sa ne pregatim pentru fondurile structurale” – un ciclu de trei sesiuni regionale (cate o sesiune pentru fiecare regiune istorica a tarii) astfel:

o    5-6 Octombrie 2006 -  Sesiunea 1, Sinaia, pentru Muntenia, Dobrogea si Oltenia

o    19-20 Octombrie 2006 – Sesiunea 2, Gura Humorului, pentru Moldova

o    9-10 Noiembrie 2006 – Sesiunea 3, Cluj Napoca, pentru Transilvania si Banat

Responsabilitati :

-       Constituirea echipei de proiect prin atragerea de noi colaboratori

-       Elaorarea si implementarea procedurilor de functionare pentru toate aspectele legate de organizarea unui eveniment la nivel de echipa si departament

-       Elaborarea conceptului si agendei

-       Coordonarea activitatii de promovare a evenimentului, dezvoltarea planului media si urmarirea indeplinirii lui

-       Identitificarea si atragerea partenerilor institutionali: FALR, AMR, AcoR, INA

-       Identificarea si atragerea partenerilor din domeniul financiar bancar: BCR, BRD – GSG, Unicredit Tiriac Bank, Raiffeisen Bank, Alpha Bank, CEC, Raiffeisen Leasing, Unicredit Leasing etc

-       Invitarea expertilor si lectorilor din cadrul Ministerelor implicate in implementarea fondurilor structurale precum si a Autoritatilor de Management pe fiecare program operational si a Organismelor Intermediare: MDLPL, ADR-uri, MMDD, OI Pos Mediu, MIRA, MEF

-       Coordonarea echipei operative: lansarea invitatiilor, derularea campaniei de atragere de participanti,

-       Coordonarea suportului logistic si administrativ al proiectului, cu identificarea celor mai bune solutii privind spatiul de organizare, acomodarea invitatilor si participantilor, elaborarea si executarea materialelor promotionale

-       Moderarea evenimentului

Coordonarea activitatilor posteveniment: derularea corespondentei cu participantii si lectorii in vederea obtinereii unuii feed back privind organizarea, formularea strategiilor pe termen scurt in vederea imbunatatirii calitatii organizarii, actualizarea bazei de date cu contacte, elaborarea si prezentarea rapoartelor de eveniment, etc

Perioada (de la - până la)       

Dec 2003 – Dec 2005

Numele și adresa angajatorului   

GLOBAL SERVICES GROUP SRL

Tipul activității sau sectorul de activitate                       

Consultanta in cadrul proiectului “Sistem integrat de sprijinire a fermierilor si asociatiilor de fermieri din Judetul Calarasi pentru cultivarea durabila a terenurilor agricole” – proiect nr. 3512 selectat pentru finantare in cadrul transei 5 a Schemei Competitive de Granturi (SCG) – o componenta majora de sprijin pentru cercetarea aplicativa si extensie in cadrul proiectului pentru sprijinirea serviciilor din agricultura asistat de Banca Mondiala.

Funcția sau postul ocupat        

Consultant – Coordonator evenimente

Principalele activități și      responsabilități                 

Responsabilitati in cadrul proiectului:

·         Organizarea de grupuri de lucru si ateliere de lucru pentru fermierii din Judetul Calarasi,  cu tematici legate de cultivare durabila a terenurilor agricole.

·         Editarea, tiparirea si difuzarea de pliante, brosuri, buletine informative etc. cu informatii tehnico – stiintifice privind cultivarea terenurilor agricole cu cereale, leguminoase pentru boabe si plante tehnice si furajere si cu informatii legislative de interes

·         Dezvoltarea si intretinerea unui pagini/site/ portal pentru accesul micilor fermieri din Judetul Calarasi la informatii utile, pentru dezvoltarea unei baze de date unitare si flexibile din domeniul productiei vegetale si pentru facilitarea comunicarii intre toti actorii implicati in proiect

·         Initierea de contacte, mai mult sau mai putin formale, intre fermieri si asociatiile profesionale locale in vederea asocierii pentru aprovizionarea cu inputuri, mecanizare si comercializarea produselor agricole;

Stabilirea de consortii tehnico-stiintifice si de afaceri intre fermieri, ICDA Fundulea, GSG, ARAD si Centrele Agricole si de Consultanta Locale din judetul Calarasi, in vederea participarii la programele nationale si internationale

Perioada (de la - până la)       

Martie 2006 – Aprilie 2006

Numele și adresa angajatorului   

GLOBAL SERVICES GROUP SRL

Tipul activității sau sectorul de activitate                       

Consultanta

Funcția sau postul ocupat        

Consultant

Principalele activități și      responsabilități                 

-Elaborarea documentatiei economico-financiare (capitolul 5 din studiul de fezabilitate) vederea implementarii unui sistem de colectare selectiva si transport al deseurilor solide pentru Primaria Medgidia.

-Elaborarea documentatiei corespondente din cadrul aplicatiei pentru Programul Phare 2004 Coeziune Economico-Sociala.

Perioada (de la - până la)       

Aprilie- Iulie 2005

Numele și adresa angajatorului   

GLOBAL SERVICES GROUP SRL

Tipul activității sau sectorul de activitate                       

Consultanta

Funcția sau postul ocupat        

Consultant

Principalele activități și  responsabilități                 

Elaborarea proiectului pentru obtinerea unui imprumut rambursabil pentru Consiliul Local al Orasului Siret, in vederea finalizarii proiectelor de infrastructura aflate in derulare.

Responsabilitati in cadrul proiectului:

-       Elaborarea raportului asupra capacitatii Consiliului Local de a mobiliza resurse financiare pentru finalizarea proiectelor in derulare.

-       Realizarea unui studiu de piata pentru gasirea celui mai convenabil aranjament financiar cu banca

-       Participarea la sesiunile comitetului de evaluare

Asistenta tehnica pentru negocieri pe perioada contractului.

Perioada (de la - până la)       

Aprilie- August 2002

Numele și adresa angajatorului   

GLOBAL SERVICES GROUP SRL

Tipul activității sau sectorul de activitate                       

Consultanta

Funcția sau postul ocupat        

Consultant

Principalele activități și      responsabilități                 

Elaborarea documentatiei tehnico-economice “Studiu de fezabilitate privind CRESTEREA CAPACITATII DE FABRICATIE A PRODUSELOR MEDICAMENTOASE DE UZ UMAN” in vederea completarii surselor de finantare, prin imprumut bancar, pentru realizarea unui laborator de productie medicamente pentru farmacia Slavia Pharm din Bucuresti

Perioada (de la - până la)       

Iunie 2002 – Dec.2005

Numele și adresa angajatorului   

GLOBAL SERVICES GROUP SRL

Tipul activității sau sectorul de activitate                       

Coordonare evenimente; site manager

Funcția sau postul ocupat        

Events & Site Manager “Food Industry Business”

Principalele activități și      responsabilități                 

-  Elaborarea si implementarea proiectului “Food Industry Business” – un program integrat pentru promovarea industriei alimentare si domeniilor conexe ce ofera tuturor companiilor mici si mijlocii o solutie de a avea proprie prezenta pe internet la costuri minime. In acest sens a fost lansat conceptul de “targ virtual” – intalnirea cererii cu oferta in spatiul virtual, prin intermediul sitului www.fib.ro

-  Constituirea  si coordonarea de grupe de lucru  formate din reprezentanti ai agentilor economici din agricultura, industrie alimentara si domenii conexe. Au fost organizate ateliere de lucru ce au dezbatut subiecte legate de activitatea de promovare specifica domeniilor de activitate ale grupului tinta, in special promovarea prin internet.

-   Coordonarea departamentelor de Marketing si Vanzari.

-  Elaborarea unei strategii de dezvoltare pe termen mediu pentru compania X-Pack srl (companie ce activeaza in domeniul materialelor de ambalat, Septembrie 2002).

-  Proiectara si implementarea conceptului de E-Business in compania Serv Tec Cereal srl (Noiembrie 2002).

-  Campanie de promovare pentru Martini srl Italia – sisteme de ambalat – pentru identificare oportunitatilor de a patrunde pe piata romaneasca si infiintarea unei reprezentante.

-  Dezvoltarea parteneriatelor strategice cu organizatii non-guvernamentale pentru implementarea conceptului de e-business in firmele implicate in industria alimentara si agricultura.

-  Cooperari cu Camere de Comert si Ambasade (Departamente Economice) din Polonia si Chile, pentru stabilirea unor parteneriate ope termen lung, bazate pe colaborare reciproca, pentru a incuraja si sprijini firmele romanesti in gasirea de noi piete de desfacere pentru produsele lor.

-  Ca Manager de Proiect, am participat la:

o    Forumul Industriei Alimentare – Iulie 2002

o    Targuri si expozitii pentru agricultura si industrie alimentara : Tibco 2002, Indagra 2002, Tibco 2003.

Perioada (de la - până la)       

Ian. 2000 – Iun. 2002

Numele și adresa angajatorului   

PROMO-PACK SRL , Sisteme si materiale de ambalat

Tipul activității sau sectorul de activitate                       

Organizarea participarii companiei la targuri si expozitii de profil.

Funcția sau postul ocupat        

Coordonator Relatii Publice

Principalele activități și      responsabilități                 

Organizarea participarii companiei la targuri si expozitii de profil (Indagra, Agraria).

Responsabiliati:

- organizarea vizitelor companiilor straine reprezentate pe piata romaneasca de Promo Pack – inclusiv acomodarea si agenda invitatilor -  si promovarea produselor si serviciilor oferite ante si post eveniment.

Organizarea unui patronat in domeniul ambalajelor “Organizatia Patronala a Producatorilor si Importatorilor de Masini de Ambalat din Romania”.

Responsabilitati ca promotor al acestui proiect:

-        crearea bazei de date cu agentii economici din domeniul ambalajelor

-        desfasurarea unei campanii de constientizare privind utilitatea organizarii unui patronat

-    derularea formalitatilor necesare infiintarii  

Perioada (de la - până la)       

Ian. 2000 – Ian. 2002

Numele și adresa angajatorului   

PROMO-PACK SRL , Sisteme si materiale de ambalat

Tipul activității sau sectorul de activitate                       

Coordonator al activitatilor interne

Funcția sau postul ocupat        

Business Developer

Principalele activități și      responsabilități                 

Elaborarea bugetelor, a strategiei de dezvoltare si a politicilor de client.

Managerizarea contractelor cu clientii si supervizarea activitatilor de service si mentenanta pentru echimpamentele deja vandute.

Elaborarea strategiei de marketing pe termen lung.

Dezvoltarea unei retele de vanzari pentru acoperirea tuturor regiunilor.

Ca reprezentant pe piata romaneasca al unor companii straine din domeniul masinilor si materialelor de ambalat (SIMIONATO SPA Italy, VLACHOS BROSS SA Greece, GSP SRL Italy) am elaborate si implementat o strategie pe termen mediu pentru promovarea produselor si cresterea nivelului vanzarilor acestor companii. Companiile tinta au fost firmele din domeniu agriculturii si industriei alimentare.

Incepand cu Decembrie 2001 – participare la proiectul “Noi echipamente si tehnologii pe piata romaneasca de morarit si panificatie” – pentru compania Meincke AG Denmark. Scopul a fost introducerea acestor echipamente pe piata romaneasca.  

Perioada (de la - până la)       

Oct. 1998 – Dec. 1999

Numele și adresa angajatorului   

MOBISTAR S.R.L. – Producator de mobilier

Tipul activității sau sectorul de activitate                       

Elaborarea si implementarea strategiei de dezvoltare pe termen lung

Funcția sau postul ocupat        

Coordonator Marketing

Principalele activități și      responsabilități                 

Elaborarea si implementarea strategiei de dezvoltare pe termen lung, cu principalul scop de a creste vanzarile si construirea unei retele de distributie la nivel national.

Dezvoltarea, in colaborare cu departamentul de Proiectare, de noi produse si noi strategii, ce include: solutii integrate pentru “mobile pentur tot apartamentul”, comutand intreaga productie de la “mici obiecte de serie” la “mobile comandata de necesitatile clientului”. Campania promotionala a tintit populatia tanara, proprietari de apartamente noi, ce necesita decorare.

Elaborarea de materiale promotionale (pliante, fluturasi, caiete illustrate) pentru a ajuta potentialii clienti sa-si clarifice indeile despre cum ar dori sa-si decoreze apartamentul.

Pregatirea bugetului activitatilor si a strategiei de dezvoltare.

Perioada (de la - până la)       

Iulie 1997 – Oct. 1998

Numele și adresa angajatorului   

NATIONALA S.A.  – Asigurari si reasigurari

Tipul activității sau sectorul de activitate                       

Elaborarea de produse de asigurare

Funcția sau postul ocupat        

Divizia Asigurari – Iulie 1997 – Decembrie 1997

Principalele activități și      responsabilități                 

Dezvoltarea produselor de asigurare pentru asigurari de persoane si asigurari de bunuri (asigurari de viata, asigurarea proprietatii comerciale, asigurarea locuintelor, asigurari aviatice, asigurari de raspundere civila)

Funcția sau postul ocupat        

Divizia Logistica – Decembrie 1997 -  Octombrie 1998

Tipul activității sau sectorul de activitate                       

Implementarea produselor de asigurare; Coordonarea activitatii de training

Principalele activități și  responsabilități                 

Implementarea produselor de asigurare in tot teritoriul prin intermediul retelei de agenti:

-        Studii de piata pentru stabilirea celei mai bune strategii pentru fiecare produs

-        Dezvoltarea retelei de agenti de asigurare

-        Elaborarea mapelor si pliantelor support pentru trainingul agentilor

Coordonarea activitatii de training pentru agenti prin organizarea de seminarii si ateliere de lucru in fiecare judet din tara

Responsabilitati in cadrul proiectului:

-        identificarea persoanelor interesate in accesarea activitatii de asigurare

-        identificarea locatiilor adecvate organizarii de traininguri si stabilirea tuturor detaliilor concrete legate de organizare

-        elaborarea materialelor de training in colaborare cu Divizia de Asigurari

-        alocarea trainerilor pentru fiecare seminar in parte

-        elaborarea rapoartelor post eveniment si a recomandarilor privind imbunatatirea activitatii de la o sesiune la alta.

 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE

 

Perioada (de la - până la)       

[2009]

Formă de  învățământ

Formare continua

Numele și tipul instituției de   

învățământ

Academia Britanica de Afaceri si Comunicare

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaționale                     

Relatii publice

Tipul calificării/diploma obținută                          

Diploma de PR – Relatii Publice in Afaceri

Nivelul de clasificare a formei  

de instruire/învățământ          

Certiicat de absolvire

Perioada (de la - până la)       

2007

Formă de  învățământ

Formare continua

Numele și tipul instituției de   

învățământ

Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse, „Train of trainers”

Domeniul studiat/aptitudini 

ocupaționale                     

Formare formatori

Tipul calificării/diploma        

obținută                          

Certificat formator

Nivelul de clasificare a formei de instruire/învățământ          

Certificat de absolvire

Perioada (de la - până la)       

2002

Formă de  învățământ

Formare continua

Numele și tipul instituției de    învățământ

United Nations Conference on Trade and Development  (UNCTAD)

Ministerul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii (MIMMC)

Entrepreneurial Training Workshop – EMPRETEC Programme

Domeniul studiat/aptitudini  ocupaționale                     

Antreprenoriat

Tipul calificării/diploma        

obținută                         

Diploma de aptitudini antreprenoriale

Nivelul de clasificare a formei  

de instruire/învățământ          

Certificat de absolvire

Perioada (de la - până la)       

1992 - 1997

Formă de  învățământ

Universitar

Numele și tipul instituției de    învățământ

Academia de Studii Economice București, Facultatea de Statistica

Domeniul studiat/aptitudini  ocupaționale                     

Economic

Tipul calificării/diploma         obținută                          

Licențiata în statistica economica; absolventa  în primii 5%

Nivelul de clasificare a formei  

de instruire/învățământ          

Diploma de loicenta

APTITUDINI ȘI COMPETENȚE PERSONALE

dobândite în cursul vieții carierei dar care nu sunt

recunoscute neapărat printr-un certificat sau o diplomă           

Aptitudini organizatorice si de lucru in echipa, capacitate de analiza si sinteza, bune abilitati de comunicare.

LIMBA MATERNA

Romana

 LIMBI STRĂINE CUNOSCUTE            

   

Engleza 

Citit               Vorbit       Scris

excelent        bine          bine

Franceza

Citit               Vorbit       Scris

bine               bine          bine

Permis de conducere

NU