Curriculum Vitae

 

INFORMAȚII PERSONALE

 

Nume

Barbu Nicoleta

Adresă

 

Loc Constanta, str.Eliberarii nr.23, bl.IV 30, sc A, ap. 6

Telefon

0241.697.521;      0722.53.66.52

Fax

 

E-mail

  nbarbu@seanet.ro

 

Naționalitate

romana

Data nașterii                                                   

21  iunie 1967

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

Perioada (de la – până la)

Numele și adresa angajatorului

Tipul activității sau sectorul de activitate

Funcția sau postul ocupat

-  Principalele activități și responsabilități

 

1992-1994 Inspectoratul Teritorial de Stat Pentru Persoane cu Nevoi Speciale Constanta – contabilitate/sector bugetar – referent economic-inregistrarea tuturor operatiilor specifice fondului de risc si accident, intocmirea situatiilor lunare, intocmirea bilantului contabil, intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli, verificari efetuate agentilor economici in colectarea contributiilor pentru fondul de risc si accident;

 

1994-1997 Academia Navala Mircea cel Batran Constanta- contabilitate/sector bugetar – contabil  -intocmirea evidentei operativ-contabila la sectorul logistic si intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli specific acestui sector de activitate:

 

1997-1999 SC Tayland Renav SRL Constanta- contabilitate/ prestari servicii  - director economic- inregistrarea tuturor operatiunilor financiare ale firmei in concordanta cu prevederile legale, eleborarea rapoartelor financiare lunare catre conducerea companiei, rapoarte despre situatia bancara si cash-flow, asistenta de specialitate acordata managerului general.

 

1999-2001 SC Black Sea Mag SRL Constanta  - contabilitate/ prestari servicii  - director economic- inregistrarea tuturor operatiunilor financiare ale firmei in concordanta cu prevederile legale, eleborarea rapoartelor financiare lunare catre conducerea companiei, rapoarte despre situatia bancara si cash-flow, asistenta de specialitate acordata managerului general.

 

2001-2004 Cabinet Individual de contabilitate Barbu Nicoleta  -contabilitate/ prestari servicii  - profesionist contabil- contabil autorizat cu studii medii -  inregistrarea tuturor operatiunilor financiare ale firmei in concordanta cu prevederile legale, eleborarea rapoartelor financiare lunare catre conducerea companiei, rapoarte despre situatia bancara si cash-flow, asistenta de specialitate acordata managerului general.

 

2004 pana in prezent Cabinet Individual de contabilitate Barbu Nicoleta  -contabilitate/ prestari servicii  - profesionist contabil-  expert contabil -  inregistrarea tuturor operatiunilor financiare ale firmei in concordanta cu prevederile legale, eleborarea rapoartelor financiare lunare catre conducerea companiei, rapoarte despre situatia bancara si cash-flow, asistenta de specialitate acordata managerului general.

 

 

2004 -2006  Grup Scolar Cooperatist Constanta  - profesor/ invatamant  - profesor debutant –predarea disciplinelor economice: contabilitate, finante

 

2006- 2008 Grup Scolar Cooperatist Constanta  - profesor/ invatamant  - profesor cu definitivat in invatamant –predarea disciplinelor economice: contabilitate, finante

 

 

                 

                 

                 

                 

                 

                EDUCAȚIE ȘI FORMARE

Perioada (de la – până la)

Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației profesionale prin care s-a realizat formarea profesională

Domeniul studiat / aptitudini ocupaționale

Tipul calificării / diploma obținută

-  Nivelul de clasificare al formei de instruire / învățământ

 

  1986-1990 Universitatea OVIDIUS Constanta, Facultatea de Inginerie Mecanica –subinginer mecanic – specializarea sudura

 

 1992 Ministerul Invatamantului-Liceul Economic Constanta- contabilitate-diploma de atestare a calitatilor profesionale in meseria de contabil

 

1996  Camera de Comert Industrie si Navigatie Constanta- resurse umane-inspector de resurse umane

 

1998-2002 Universitatea Craiova- Facultatea de Management Financiar Contabil –economist

 

2003 Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania –evaluator de intreprinderi

 

2004 Ministerul Muncii-perfectionare in specializarea de inspector resurse umane

 

2006 Ministerul Educatiei si Cercetarii-Universitatea de Stiinte Economice Bucuresti-Centrul de perfectionare in invatamant- profesor cu definitivat in invatamant specializarea discipline economice

 

2007 Camera Consultantilor Fiscali din Romania- conultant fiscal

 

2009 Camera Auditorilor Financiari din Romania - auditor financiar

 

2010 Centrul de Mediere Craiova - mediator

                APTITUDINI ȘI COMPETENȚE

PERSONALE

dobândite în cursul vieții și carierei dar care nu sunt recunoscute neapărat printr-un certificat sau o

diplomă

Un bun organizator, un bun familist

Limba maternă

romana

Limbi străine cunoscute

Abilitatea de a :  citi / scrie / vorbi

 

 

Engleza  bine/bine/bine

Aptitudini și competențe artistice

(Muzică, desen, pictură, literatură etc.)

Muzica si literatura

Aptitudini și competențe sociale

 

Un bun orator

Aptitudini și competențe organizatorice

 

Un bun organizator

Aptitudini și competențe tehnice

Inginer mecanic

 

 

Permis de conducere

Categoria B    obtinut in anul 1986 

Alte aptitudini și competențe

 

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

(Indicați alte informații utile care nu au fost menționate, de exemplu persoane de contact, referințe, etc.)

 Persoane de contact :.presedinte CECCAR Cta prof dr Mihu Stefan

Director Grup Scolar Cooperatist Constanta prof Chintoiu Carmen                                                                                    

 

ANEXE

(Enumerați documentele atașate CV-ului, dacă este cazul)