Curriculum vitae Europass


 

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

NEGUTU NINA

Adresă(e)

24, Brizei, cod poştal, 900 407 CONSTANTA, ROMANIA

Telefon(oane)

0341-423.835

Mobil:

0723-229.693

Fax(uri)

0241-657.593

E-mail(uri)

nina.negutu@holt.ro

 

 

Naţionalitate

Romana

 

 

Data naşterii

27.05.1962

 

 

Sex

F

 

Locul de muncă vizat / Domeniul ocupaţional

 PSIHOLOG/FORMATOR

 

Principalele activitati si responsabilitati in cadrul proiectului:

„Impreuna pentru o sansa reala la educatie”

ID proiect: 62031

 

 Obiective principale :

Participa la evaluarea si selectia grupul tinta;

Realizeaza consiliere psihologica si consiliere pentru orientare vocationala a grupului tinta;

Mediaza/faciliteaza intalniri parinti - profesori;

Sustine grupuri de suport pentru parinti.

 

 Obiective secundare:

Participa dupa caz, la activitati de tip ce au in vedere parteneriatul scoala - comunitate -   parinti;

Participa la evenimentele de informare, promovare si diseminare a proiectului.

 

 Altele:

Implicare in activitati de realizare a instrumetelor de lucru in vederea prevenirii si combaterii parasirii timpurii a scolii.

Participare la work-shop-uri pentru realizarea instrumentelor standardizate pentru personalul ce lucreaza cu copiii supusi riscului de abandon scolar;

Participare la intalnirile de lucru pentru stabilirea unitara a formatului instrumentelor si tehnicilor folosite.

 

 

Experienta profesionala

 

Perioda

 

Ianuarie 2005 - Prezent

Functia sau postul ocupat

 

Psiholog/Formator/Educator parental/Asistent social

Principalele activitati si responsabilitati

 

 Supervizarea activitatilor din cadrul programelor: Family Preservation

 si  Educatie parentala

Formator/lector: programe de formare ale specialistilor din protectia copilului si formare de formatori din judetele: Constanta, Braila, Ialomita, Buzau, Prahova, Vaslui,  Vrancea, Bacau, Iasi, Caras Severin   precum si programe de promovare a educatiei timpurii, in judetele: Vilcea, Dimbovita, Calarasi, Ilfov, Giurgiu, Teleorman si Olt;

Formator acreditat CNFPA: programe de formare profesionala si specializare a adultilor din judetele Constanta si Ialomita;

Coordonator proiecte de educatie parentala, finantate de catre reprezentanta UNICEF si alti finantatori.

Educator parental pentru diferite grupuri de parinti: (familii defavorizate, parinti ai copiilor cu dizabilitati, asistenti maternali, familii adoptive, etc) in cadrul unor proiecte finantate de catre:  UNICEF, USAID, Holt International Children Services, ANPC.

Numele si adresa angajatorului

 

 

Holt Romania – Fundatia de Consultanta si Servicii Sociale pentru Copii si Familii, Str. Horia Agarici, nr. 5 , Constanta

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

 

Consultanta, training si servicii sociale

 

 

Perioda

 

August 2002-Ianuarie 2005

Functia sau postul ocupat

 

Director filiala Constanta

Principalele activitati si responsabilitati

 

Coordonarea activitatilor zonale din cadrul programelor:

Interventie in situatie de criza, Asistarea persoanelor afectate/infectate de virusul HIV, Adoptie nationala, Asistenta maternala

Coordonator proiecte de educatie parentala, finantate de catre USAID (Child Net)

Formator/lector: programe de formare ale asistentilor maternali  din judetul Constanta

Numele si adresa angajatorului

 

Holt Romania – Fundatia de Consultanta si Servicii Sociale pentru Copii si Familii

B-dul Tomis, nr. 238, bl. TD 17, ap. 20, Constanta

Tipul activitatii sau sectorul de activitate

 

Consultanta si servicii sociale

                       

Perioda

 

Iunie 1993-August 2002

Functia sau postul ocupat

 

Asistent social/Supervizor

Principalele activitati si responsabilitati

 

Programul  de ingrijire familiala temporara/asistenta maternala,  

Program de prevenire a abandonului si reducere a nr. de copii institutionalizati

Numele si adresa angajatorului

 

Holt International Children s Services – Filiala Romana, Centrul Constanta

Aleea Mimozelor, nr. 4, Constanta

Sectorul de activitate

 

Servicii sociale

           

Educatie si formare

 

Perioda

 

2010 ianuarie – iunie

Calificarea / diploma obtinuta

 

Certificat absolvire curs de  specializare post-universitar

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

 Specializare: Asistenta sociala

 

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

Universitatea Ovidius Constanta si Colegiul Asistentilor Sociali din Romania

Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei

 

 

 

Perioda

 

2003-2007

Calificarea / diploma obtinuta

 

Diploma licenta

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

Specializare: Sociologie-Psihologie

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

Universitatea Spiru Haret Bucuresti

Facultatea Sociologie-Psihologie

 

 

 

Perioda

 

2006

Calificarea / diploma obtinuta

 

Formator acreditat CNFPA

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

Formarea adultilor

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

Asociatia de Integrare Europeana „REPERE”

 

 

 

 

 

 

Perioda

 

1998-2000

Calificarea / diploma obtinuta

 

Asistent social

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

Asistenta sociala

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

Ministerul Invatamantului

Scola Post-liceala „ProHumanitas”

 

 

 

Cursuri si seminarii

 

 

 

 

Perioda

 

 2004-2005

Calificarea / diploma obtinuta

 

Certificate absolvire

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

Asistenta tehnica, training si monitorizare

Formare de formatori

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

CENTRAS/CRIPS/FNASR

USAID

Reprezentanta UNICEF

 

Perioda

 

Aprilie 1998

Calificarea / diploma obtinuta

 

Certificat absolvire

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

Comunicare si management resurse umane

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

FDSC

 

 

 

 

Perioda

 

Iunie 1993-Iulie 1996

Calificarea / diploma obtinuta

 

Certificate absolvire

Domenii principale studiate / competente dobindite

 

Specializare in asistenta sociala centrata pe familie (prevenire abandon, institutionalizare, abuz, neglijare, precum si familii adoptive si de ingrijire temporara). Formare de formatori.

Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare

 

Mandel School of Applied Social Sciences- Ph. D (USA);

National Associantion of Social Workers- North Carolina & RomanianNational Institute for Permanent Education and Studies;

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iasi Aptitudini si competente personale

 

 

Limba materna

 

Romana

 


 Limbi straine cunoscute

 

Autoevaluare

 

Comprehensiune

Vorbit

Scris

 Nivel european (*)

 

Abilitati de ascultare

Abilitati de citire

Interactiune

Exprimare

 

 

Limba engleză

 

 

bine

 

bine

 

bine

 

bine

 

bine

Limba franceză

 

 

Bine

 

bine

 

bine

 

bine

 

bine

 

 

 

 

 

 

Competente si abilitati sociale

 

Empatie

Abilitati de comunicare eficienta, creativitate, initiativa

Capacitatea de a lucra în echipă

Flexibilitate

Abilitati motivatoare

 

Competente si aptitudini organizatorice

 

Capacitate de autocontrol si autoperfectionare

Planificare si monitorizare eficienta a activitatilor

Dinamism

 

Competente si cunostinte de utilizare a calculatorului

 

Operare calculator  Microsoft Office:  Word, Excel, Power Point,  Internet Explorer

 

 

Permis de conducere

 

Categoria B, din anul 2005

 

 

 

Informatii suplimentare

 

Membru al Colegiului Psihologilor din Romania (Comisia de  Psihologie Educationala si Consiliere Scolara si Vocationala)

 

Membru al Asociatiei Psihologilor si Psihopedagogilor PROCIVITAS

 

Articole publicate în reviste de specialitate (psihologie si psihopedagogie)

 

Coautor, ghiduri de buna practica in asistenta sociala si educatie parentala

 

 

 

EXPERIENŢĂ CA PSIHOLOG

 

 

Perioada

Denumire program/proiect

Numele furnizorului de formare

Adresa furnizorului de formare

2001-2005

“Promovarea educatiei parentale prin dezvoltarea centrelor de resurse pentru parinti”

  • Formare de formatori si educatori parentali, in jud. CT, VS, BR, IL, PH
  • Cursuri de educatie parentala “ Cum sa devenim parinti mai buni”

Furnizor: HOLT ROMANIA-FCSSCF

Finantator: REPREZENTANTA UNICEF

Holt Romania – Fundatia de Consultanta si Servicii Sociale pentru Copii si Familii, Str. Horia Agarici, nr. 5 , Constanta

 

2006-2009

“Promovarea importantei dezvotarii/ primilor 3 ani de viata”, : in judetele: CT, IL, BR, BZ, VN, VL, DB, CL, IF,GR,TR,OT

Conferinte regionale

Furnizor: HOLT ROMANIA-FCSSCF

Finantator: REPREZENTANTA UNICEF

Holt Romania – Fundatia de Consultanta si Servicii Sociale pentru Copii si Familii, Str. Horia Agarici, nr. 5 , Constanta

 

2009

“Parinti mai educati, comunitati rurale mai responsabile”

Formare de formatori in jud: IS, BC

Furnizor: HOLT ROMANIA-FCSSCF

Finantator: REPREZENTANTA UNICEF

Holt Romania – Fundatia de Consultanta si Servicii Sociale pentru Copii si Familii, Str. Horia Agarici, nr. 5 , Constanta

 

2009 –prezent

 

 

 

 

 

“Caravana perfectionarii asistentilor sociali din mediul rural

Program de perfectionare

 

Educatia parentala, factor determinant al eficientei contractului tripartit: scoala-copil-parinte

  • Conferinta nationala –lector
  • Formarea cadrelor didactice (cls I-VIII) din jud. CT, BR, BZ, VN,TL, GL

 

Furnizor: HOLT ROMANIA-FCSSCF

Finantator: UNIUNEA EUROPEANA FSE-POSDRU Investeste in oameni

 

 

Furnizor: HOLT ROMANIA-FCSSCF

Finantator: REPREZENTANTA UNICEF

Holt Romania – Fundatia de Consultanta si Servicii Sociale pentru Copii si Familii, Str. Horia Agarici, nr. 5 , Constanta

 

Mai-iunie 2011

“Impreuna pentru o sansa reala la educatie”

Formare educatori parentali in jud: Ct, IS, MS

Furnizor: HOLT ROMANIA-FCSSCF

Finantator: UNIUNEA EUROPEANA FSE-POSDRU Investeste in oameni

 

Holt Romania – Fundatia de Consultanta si Servicii Sociale pentru Copii si Familii, Str. Horia Agarici, nr. 5 , Constanta

 

Sept-nov.2011

Campania “Hai la Scoala”

Formare educatori parentali in jud: Ct,CL,CV, MH, SB, TL, VN, GR, DJ, VL, BT, SV, AR, BC, BV.

Furnizor: HOLT ROMANIA-FCSSCF

Finantator: REPREZENTANTA UNICEF

Holt Romania – Fundatia de Consultanta si Servicii Sociale pentru Copii si Familii, Str. Horia Agarici, nr. 5 , Constanta

 

Cct 2011-prezent

“Impreuna pentru o sansa reala la educatie”

Servicii psiho-educationale pentru copii si familii aflate la risc de abndon scolar, in com: Cumpana, 23 August, Limanu, Castelu si Poarta Alba

Furnizor: HOLT ROMANIA-FCSSCF

Finantator: UNIUNEA EUROPEANA FSE-POSDRU Investeste in oameni

 

Holt Romania – Fundatia de Consultanta si Servicii Sociale pentru Copii si Familii, Str. Horia Agarici, nr. 5 , Constanta