Curriculum vitae Europass

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAȚII PERSONALE

 

 

Nume și prenume

 

Marian Anca Eleonora

Adresă

 

Constanta, b-dul. I.Gh. Duca, nr. 81E, bl. L 46, sc.B, ap. 49

Telefon

 

0745598108

E-mail

 

mariusm2005@yahoo.com

Naționalitate

 

Română

Data nașterii

 

07.11.1073

 

 

             Locul de munca vizat /                     CONSILIER JURIDIC/ EXPERT ACHIZITII PUBLICE

 

                  

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

I.

• Perioada

 

2010 – prezent

• Numele și adresa angajatorului

 

Holt România F.C.S.S.C.F.

Constanța, str. Horia Agarici, nr. 5

• Tipul activității sau sectorul de activitate

 

Activități de asistență socială;

• Funcția sau postul ocupat

 

Consilier juridic (responsabil cu achizitiile publice) in echipa de management a proiectului POSDRU„Impreuna pentru o sansa reala la educatie” – ID 62031

• Principalele activități și responsabilități

 

Asigurarea managementului juridic al proiectului;

Realizarea si coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice;

Avizarea contractelor de angajare ale membrilor echipei de implementare;

Supervizarea din punct de vedere juridic și elaborarea tuturor documentelor juridice din cadrul proiectului;

Asigurarea serviciilor de consultanta juridica;

Participarea la activitatea de monitorizare a activitatilor din cadrul proiectului;

Participarea la elaborarea rapoartelor intermediare si finale;

Participarea la activitatea de informare, constientizare, motivare si consiliere a personalului incadrat pe pozitii de asistent social comunitar;

Reprezentarea organizatiei din punct de vedere juridic in relatia directa cu finantatorul – AM POS DRU/OIPOSDRU MECTS;

 

 

II

• Perioada

 

2008 – 2010

• Numele și adresa angajatorului

 

Holt România F.C.S.S.C.F.

Constanța, str. Horia Agarici, nr. 5

• Tipul activității sau sectorul de activitate

 

Activități de asistență socială;

• Funcția sau postul ocupat

 

Consilier juridic (responsabil cu achizitiile publice) în echipa de management – Caravana perfecționării asistenților sociali din mediul rural, ID 4206, în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane;

• Principalele activități și responsabilități

 

Asigurarea managementului juridic al proiectului;

Realizarea si coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice;

Avizarea contractelor de angajare ale membrilor echipei de implementare;

Supervizarea din punct de vedere juridic și elaborarea tuturor documentelor juridice din cadrul proiectului;

Asigurarea serviciilor de consultanta juridica;

Participarea la activitatea de monitorizare a activitatilor din cadrul proiectului;

Participarea la elaborarea rapoartelor intermediare si finale;

Participarea la activitatea de informare, constientizare, motivare si consiliere a personalului incadrat pe pozitii de asistent social comunitar;

Reprezentarea organizatiei din punct de vedere juridic in relatia directa cu finantatorul – AM POS DRU;

 

III.

• Perioada

 

2004 – prezent;

• Numele și adresa angajatorului

 

M.Ap.N.- U.M. 02249 Constanța, Secția de audit public intern;

Constanța, str. Ștefăniță Vodă, nr. 4;

• Tipul activității sau sectorul de activitate

 

Audit public intern;

 

• Funcția sau postul ocupat

 

Consilier juridic

• Principalele activități și responsabilități

 

Consiliere privind legalitatea deciziilor luate de factorii de conducere în ceea ce privește patrimoniul instituției;

Avizarea contractelor administrative, comerciale, de muncă;

Reprezentarea instituției în fața instantelor de judecată;

Auditarea/verificarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică;

 

IV.

• Perioada

 

1999 – 2004;

• Numele și adresa angajatorului

 

M.Ap.N. – 02150 Constanța – Statul Major al Forțelor Navale;

Constanța, str. Remus Opreanu nr. 1;

• Tipul activității sau sectorul de activitate

 

Apărare națională;

• Funcția sau postul ocupat

 

consilier juridic

• Principalele activități și responsabilități

 

Consiliere privind legalitatea deciziilor luate de factorii de conducere în ceea ce privește patrimoniul instituției;

Avizarea contractelor administrative, comerciale, de muncă;

Participarea in comisiile de licitatie pentru incheierea contractelor de furnizare bunuri/prestari servicii/executare lucrari;

Reprezentarea instituției în fața instantelor de judecată;

 

V.

• Perioada

 

1997 – 1999;

• Numele și adresa angajatorului

 

M.Ap.N. – U.M. 02311 Constanța – Centrul de reparații construcții;

• Tipul activității sau sectorul de activitate

 

Apărare națională;

Administrarea patrimoniului;

• Funcția sau postul ocupat

 

consilier juridic

• Principalele activități și responsabilități

 

Consiliere privind legalitatea deciziilor luate de factorii de conducere în ceea ce privește patrimoniul instituției;

Avizarea contractelor administrative, comerciale, de muncă;

Participarea in comisiile de licitatie pentru incheierea contractelor de furnizare bunuri/prestari servicii/lexecutare lucrari;

Reprezentarea instituției în fața instantelor de judecată;

VI

• Perioada

 

1995 – 1996,

• Numele și adresa angajatorului

 

Compania de transmisiuni Bel Pagette București;

• Tipul activității sau sectorul de activitate

 

Transmisiuni de date prin sisteme paging;

• Funcția sau postul ocupat

 

operator calculator; call center;

• Principalele activități și responsabilități

 

Introducere date in calculator;

Comunicarea cu clientii serviciilor de paging;

Asigurare asistenta tehnica pentru clienti;

Comunicare de date în sistemul paging;

 

 

EDUCATIE SI FORMARE

 

I.

 

• Perioada

 

2011

• Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației prin care s-a realizat formarea profesională

 

Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse

Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului

Expert Audit Group

• Domeniul studiat / aptitidini ocupaționale

 

Expert achizitii publice

• Tipul calificării / diploma obținută

 

Certificat de absolvire

• Nivelul de clasificare a formei de instruire / învățământ

 

Program de specializare in ocupatia

EXPERT ACHIZITII PUBLICE

 

II.

 

 

• Perioada

 

2001 – 2002

• Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației prin care s-a realizat formarea profesională

 

Academia Navală Mircea cel Bătrân;

• Domeniul studiat / aptitidini ocupaționale

 

Management și marketing porturi, burse, zone libere și piețe de capital;

• Tipul calificării / diploma obținută

 

Masterat;

• Nivelul de clasificare a formei de instruire / învățământ

 

Studii postuniversitare;

 

III.

 

 

• Perioada

 

1992 – 1996

• Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației prin care s-a realizat formarea profesională

 

Universitatea Hyperion București;

Facultatea de drept;

• Domeniul studiat / aptitidini ocupaționale

 

Științe juridice;

• Tipul calificării / diploma obținută

 

Licență;

• Nivelul de clasificare a formei de instruire / învățământ

 

Studii universitare;

 

IV.

 

 

• Perioada

 

1988 – 1992

• Numele și tipul instituției de învățământ și al organizației prin care s-a realizat formarea profesională

 

Liceul Industrial de Chimie, Zalău;

Liceul Teoretic Octavian Goga, Zalău;

Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Buzău;

• Domeniul studiat / aptitidini ocupaționale

 

-          chimie industrială;

-          filologie istorie;

• Tipul calificării / diploma obținută

 

Bacalaureat;

• Nivelul de clasificare a formei de instruire / învățământ

 

Studii medii;

 

V.

 

 

Cursuri si seminarii

 

·         Executive Seminar on Law of the Sea,  decembrie 2001, United State Defense Institute of Internațional Legal Studies;

·         FAS Specialised Navy Course, septembrie 2001, The International Committee of Red Cross;

·         Seminar „Shaken baby syndrome”, septembrie 2009, Holt România F.C.S.S.C.F.

·         Curs formare formatori, octombrie 2009, Holt România;

·         Curs de specializare in ocupatia EXPERT ACHIZITII PUBLICE, iulie 2011;

 

Limba maternă

 

    Romana

 

Limbi străine Cunoscute

 

 

 

Engleză

• abilitatea de a citi        

 

Bine

• abilitatea de a scrie      

 

Bine

• abilitatea de a vorbi   

 

Bine

 

Abilități și competențe personale

 

 

Bun organizator, meticulos si atent:;

Experienta indelungata in domeniul achizitiilor publice;

Adaptare adecvata la situații de stres;

Capacitate ridicata de analiză și sinteză;

 

Abilități și competențe tehnice

 

 

Utilizarea p.c.

 

PERMIS DE CONDUCERE

 

  -

 

Informații Suplimentare

 

 Membră a Ligii Consilierilor Juridici din județul Constanța – statut consilier juridic definitiv;

Ordinul national „Pentru merit” in grad de cavaler – 2011

 

 

 

SEMNATURA

 

 

 

DATA

 

 03.10.2011